CCI Gençlik Fonu

CCI Gençlik Fonu Nedir?

CCI olarak, 2025 vizyonumuz doğrultusunda; topluma değer katan, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi alanlarda liderlik eden sorumlu bir kurumsal vatandaş olmayı hedefliyoruz. Yarınlara daha iyi bir gelecek bırakmayı amaçlıyoruz, bu nedenle kendi hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz ve paydaşlarımız için daha geniş bir ölçekte değer yaratıyoruz.

Bu kapsamda, yaratıcı ve çevresine duyarlı gençleri ödüllendirmek ve gençlerin geleceklerini etkileyen küresel problemlere çözüm üretmesini desteklemek amacıyla “CCI Gençlik Fonu”nu hayata geçiriyoruz.

CCI Gençlik Fonu;

 • Gençlerin, geleceklerini etkileyen küresel problemlere çözüm üretmesini destekliyor,
 • Gençlere yerel, sosyal ve çevresel sorunlara dair söz söyleme ve çözüme katkıda bulunma fırsatı tanıyor,
 • Gençlere deneyim kazandırıyor, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyor,
 • Sosyal ve çevresel konularda model çözümler üretilmesine ve örnek kamu, akademi ve sivil toplum işbirlikleri yaratılmasına imkan tanıyor.

CCI Gençlik Fonu’nu pilot dönemde, Isparta’da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliği ile, sadece SDÜ öğrencilerine özel olarak başlatıyoruz.

Program Nasıl İşliyor?

ÇAĞRI

- Tanıtım Toplantısı
- Proje Başvuru Ofisi
- Proje Başvuru Atölyeleri

BAŞVURU

SEÇİM

- Teknik Değerlendirme
- Kısa Liste
- Jüri Değerlendirmesi

UYGULAMA

- Eğitim Kampı
- Projenin Uygulanması (en fazla 6 ay)
- Uygulama Boyunca İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

 • 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 10:30’da SDÜ Mühendislik Fakültesi E8 Amfisi ve saat 15:00’te İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Salonu’nda program tanıtım toplantısı düzenlenir ve başvuru süreci başlar.
 • 15 Haziran 2018’de sona erecek başvuru süreci boyunca kampüs içerisinde danışmanların görev alacağı bir “Proje Başvuru Ofisi” olur. Proje fikirlerini oluşturan ekipler olarak, danışmanlardan randevu alarak başvuru sürecini tamamlayabilirsin.
 • Başvuru dönemi boyunca ayrıca Proje Başvuru Atölyeleri de düzenlenir.
 • Proje başvurularınız değerlendirme ve seçim kriterlerine göre değerlendirilir ve program kapsamında desteklenmek üzere projeler seçilir.
 • Seçilen projelerin ekiplerinden temsilciler Eğitim Kampı’na çağırılır.
 • Program, projelerin uygulama süresi boyunca izleme değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirir ve projelere öneriler geliştirir.
 • Proje ekipleri bir ara ve bir ana rapor olmak üzere 2 rapor sunar.
Tanıtım Toplantısı
Tanıtım Toplantısı
Tanıtım Toplantısı
Tanıtım Toplantısı

Başvuru Şartları Nelerdir?

CCI Gençlik Fonu, siz gençlerin küresel sorunlar etrafında düşünmesine, tartışmasına ve ihtiyaçları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmelerine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda belirlenen temalar ile ilgili  projeler tasarlayacaksınız.

Geleceği dönüştürecek temaya uygun proje fikrin veya fikirlerin varsa ekip arkadaşların ile programa başvurabilirsin.

 • Tasarlanan projelere, projenin teması çerçevesinde bilgi üreten, projeler yapan STK’lar, üniversiteniz öğrenci kulüpleri veya yerel paydaşlar ortak olarak alınabilir.

Başvuru Şartları;

 • Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olmak,
 • Proje Teması: Başvuruya konu olacak projelerin yeni ve özgün, Program ana temalardan bir ya da birkaçını içeren ve tüm nakdi maliyetinin program dahilinde karşılanabileceği projeler olması,
 • Proje Ekibi:
  • Proje ekipleri en az 3 kişiden oluşmalı ve proje ekibinin toplam üye sayısının en az 3’te 1’i kadın üyelerden oluşmalıdır.
  • Her proje ekibinin bir ekip ismi olmalı ve proje başvuru formunda belirtilmelidir.
  • Bir proje ekibi birden fazla proje başvurusu yapabilir. Ancak sadece bir proje seçilecek ve seçilen proje özelinde destek alacaktır.
  • Bir öğrenci birden fazla proje ekibinde yer alabilir ancak sadece bir proje ekibinin lideri olabilir.
  • Proje ekibi üyelerinden herhangi biri, jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmamalı, jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış olmalıdır
 • Proje Lideri: Her proje ekibi, program tarafından sorumlu muhatap olarak konumlandıracak bir proje lideri belirlemeli ve proje lideri bilgileri başvuru formunda belirtmelidir. Proje lideri, projesi dahilindeki tüm organizasyonel ve yasal sorumlulukları da grubu adına üstlenmekle yükümlü olacaktır
 • Başvuru Formu:
  • Başvurular yalnızca www.ccigenclikfonu.com sayfasında yer alan başvuru formu ile yapılır. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
  • Başvuru dili Türkçe’dir. Web sitesinde yer alan başvuru formu Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru formunun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, başvuru sahiplerine teyit ve yönlendirme için bir elektronik posta gönderilir. Onay e-postası almayan başvuru sahiplerinin web sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Proje Danışmanı’na ulaşması gerekmektedir.
  • Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması halinde otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, başvuru ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
  • Başvuru formundaki bilgilerin doğru olmaması durumunda başvuru sahibi ve ekibi programdan elenir. Destek almaya hak kazanmış ise hakkı geri alınır.
 • Proje ekiplerinde yer alacak 18 yaşından küçük olanlar için proje başvurusuna ek olarak kişinin velisinden izin yazısı istenecektir.
 • Proje Ortağı: Başvuran projeler eğer kamu kuruluşu veya STK ortaklığında ise bu işbirliğine dair ilgili kurumdan niyet mektubu alınmalıdır. İlgili ortaklıklarda nakdi katkı kabul edilmemektedir.
 • Proje Süresi: Proje uygulama en fazla 6 ay olmalıdır.

Program Hangi Temayı Destekliyor?

Program Teması: Atık Miktarını Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür!
CCI Gençlik Fonu, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin işaret ettiği sorun alanlarına dokunan, seçtiği sorun alanına yönelik etkili projeler üretmeye istekli gençlere çağrı yapıyor. Bu kapsamda Program, her başvuru döneminde, belli temalara odaklanacak ve bu temalar etrafında geliştirilmiş çözüm önerilerine destek olacak.

Bu yılın ana teması; kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirerek ekolojik ayak izimizi azaltmayı hedefleyen 12. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi: Sorumlu Tüketim ve Üretim’e dokunuyor.

Bu 12.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, devletleri ve ilgili paydaşları ekolojik ayak izini azaltmaya katkıda bulunacak çalışmalar yapmaya davet ediyor. Bu kapsamda; tarım, sanayi ve evsel kaynaklı su tüketimini azaltmayı, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve dönüştürme yoluyla kaynakların kullanımını yeniden düşünmeyi ve tasarlamayı ve kaynakların verimli kullanımını sağlamayı hedefliyor.

CCI Gençlik Fonu 2018 döneminde “geri dönüşüm, yeniden kullanım ve atık miktarını azaltma” alt temasına odaklanıyor ve kaynakların verimli kullanımını destekleyen, ekolojik ayak izini azaltmaya katkıda bulunan proje fikirlerini destekliyor.

Geri Dönüşüm (Recycle) – Yeniden Kullanım (Reuse) – Atık Azaltma (Reduce)

Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan), Recycle (Geri Dönüştür) kelimelerinin baş harflerinden oluşan 3R prensibi öncelikle “azaltmaya”, ardından “yeniden kullanmaya” ve sonra “geri dönüşüme” odaklanarak kaynakların etkili kullanımına katkıda bulunmayı hedefler.

Peki bu kavramlar neyi ifade ediyor?

Atık Miktarını Azaltma (Reduce); (1) atıktan uzak durmayı ifade eder, atık yaratmayan ürünler üretmenin ya da kullanmanın yollarını arar; (2) atığı azaltmayı hedefler, etkin ve tam olarak kullanılabilen, geri dönüşümlü ve minimum atık üreten seçimler yapmayı anlatır.

Yeniden Kullanım (Reuse); daha az atık üretmek ya da atık miktarını azaltmak adına, ürünlerin tekrar kullanımını hedefler. Atıkların toplama ve temizleme dışında herhangi bir işleme tabi tutulmadan, üretim şekli korunarak ekonomik ömrü tamamlanana kadar tekrar ve tekrar kullanımını ifade eder.

Geri Dönüşüm (Recycle); Yeniden değerlendirilmesi mümkün olan atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, ikincil hammaddeye dönüştürülmesi ve üterim sürecine yeniden dahil edilmesini ifade eder. Örneğin; plastik ambalaj atıklarından elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları üretilmesi, kağıt- karton atıklarının işlenerek tekrar kağıt- karton üretilmesi gibi.

Program kapsamında desteklenecek proje fikrileri, “azaltma”, “yeniden kullanma” ve/veya “geri dönüşüm” konularından birine odaklanmalı ve kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunmalı.

Proje fikirilerine; plastik atıkların dönüştürülerek çatı malzemesi olarak kullanıldığı bir proje (geri dönüşüm), kullanılmayan ambalaj atıklarından çanta-cüzden üreten ve yeniden üretime sokan bir proje (yeniden kullanım) ve pazar atıklarından evsizlere yemek yapan bir proje (atıkların azaltılması) örnek verilebilir.

CCI Gençlik Fonu, hali hazırda uygulanmakta olan ve/veya ticari faaliyet içeren ve/veya fiziksel altyapıya yönelik olan projeleri desteklemez.

Destek Tutarı Ne Kadar?

Program kapsamında seçilen projelere üst limit 20.000 TL olmak üzere destek verilecektir. Proje bütçelerinin aşağıdaki kalemleri dikkate alacak şekilde hazırlanması gerekmektedir;

Bütçe kalemleri aşağıda belirtilen 7 başlıkta sunulmalıdır:

 • Personel (Projede yer alan ve hizmet veren kişilerin ücret giderleri)
 • Ekipman ve Malzeme (Projenin gerçekleşmesi için zorunlu olan ekipman ve malzeme giderleri)
 • Yayınlar (Proje etkinliklerinde ve tanıtımında kullanılan yazılı, işitsel ve görsel materyal giderleri)
 • Seyahat (Proje etkinlikleri için zorunlu olan seyahat giderleri)
 • Etkinlik (Etkinliklerin organizasyonu için gerekli giderler)
 • Diğer Giderler (Yukarıdaki kalemlere girmeyen uygun giderler)
 • Öngörülmeyen Giderler (Diğer kalemlerin toplamının en fazla % 10’u)

Proje Ofisi’nde ve Proje Başvuru Atölyeleri’nde bütçe hazırlama konusunda ve diğer birçok konuda sizlere destek verilecektir.

Bütçe kalemleri projenin özelliklerine de bağlı olarak dengeli bir dağılım göstermelidir.

Gerçekçi olmayan bütçe önerileri puanlama kriterleri bakımından dezavantaj oluşturur.

Kimler Seçiyor?

Jüri (Seçici Kurul)

 • Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Osman ŞAHLAN
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal TERZİ
 • Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ
 • Coca-Cola İçecek PAC Direktörü Servet YILDIRIM
 • Sportnsports Marketing Ajans Başkanı Onur YAKIN

Seçim Kriterleri Neler?

İlk aşamadaki değerlendirme Teknik Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır. Teknik Değerlendirme’yi geçen proje fikirleri ikinci aşamada Jüri (Seçici Kurul) değerlendirmesine alınır. Değerlendirme sonucunda destek verilecek projeler seçilir.Her iki değerlendirmede de aşağıdaki kriter ve puanlamalar dikkate alınır:

 • Proje teklifinin Program öncelikleriyle ve temayla uyumu,
 • Proje amaçlarının tarif edilen sorun ya da ihtiyaç ile tutarlılığı,
 • Etkinliklerin proje hedefleriyle tutarlılığı ve etkin maliyet planına sahip olması,
 • Öngörülen bütçenin verimliliği,
 • Proje ekibi ve(varsa) ortak kuruluşların uyumu,
 • Hedef grubun proje hedeflerine uygunluğu,
 • Projenin sürdürülebilirliği.

 

KRİTERLER
MAKSİMUM PUAN
Uygunluk (teklif edilen projenin, program önceliklerine ve temaya uygunluğu; teklifin bütünü göz önünde bulundurularak çevresel fayda üretme potansiyeli ve yenilikçiliği.
/10
Sosyal Fayda ( proje çevresel etki yaratırken ne gibi toplumsal faydalara sebep olacağı)
/10
Amaç (amacın, özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanabilir olup olmadığı, belirgin, net ve somut olarak tarif edilip edilmediği)
/10
Gerekçe (projenin tarif ettiği ve çözmeye aday olduğu sorunun çözümünü çevresel fayda açısından gerekli kılan nedenlerin ve bunların dayanaklarının ikna ediciliği)
/10
Hedef Grup (projenin doğrudan hedeflediği grupların projenin amacına ulaşılması açısından ne kadar doğru seçildiği ve projenin girdileri ile uyumu)
/10
Etkinlikler (etkinliklerin proje amaçlarına ve hedef gruplarına uygunluğu, özgünlüğü, yönteminin süresinin ve katılımcılarının etkililiği)
/10
Çıktılar (proje etkinliklerinin üretmesi beklenen ve hedeflenen sonuca etki edecek ürün ve hizmetlerin yeterliliği)
/10
Sürdürülebilirlik (proje sona erdikten sonra da gerçekleştirilen faaliyetlerin etkilerinin kalıcılığının sağlanması, yararlanıcılar, ilgili taraflar ve proje uygulayıcısı tarafından benimsenmiş olması ve projenin sonuçlarının etki üretmeye devam etmesi için alınan tedbirler)
/10
Bütçe ve Fon Kaynakları (bütçenin gerçekçi olması ve bütçe kalemlerinin proje etkinliklerine göre dengeli dağılması, Program dışından ayni ve nakdi katkılar sağlanması)
/10
Özgünlük ve Yaratıcılık (projenin özgün ve yaratıcı bir fikri ve tasarımı olması başka bir projenin tekrarı ya da alıntısı olmaması)
/10
TOPLAM
/100

Ne, Ne Zaman?

Tarih
CCI Gençlik Fonu Tanıtım Toplantısı ve Başvuruların Açılması
4 Mayıs 2018
Başvuru Sürecinin Bitişi
15 Haziran 2018
Proje Yazım Atölyeleri
Mayıs 2018
Başvuruların Teknik Değerlendirmesi
16 Haziran - 5 Temmuz 2018
Teknik Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
6 Temmuz 2018
Jüri Değerlendirmesi
6 Temmuz - 3 Ağustos 2018
Jüri Değerlendirmesi Sonuçlarının Açıklanması
3 Ağustos 2018
Eğitim Kampı
Ağustos 2018 / (belirlenecektir)
Proje Uygulama Dönemi
Eylül 2018-Mart 2019

Galeri

Eğitim Kampı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tanıtım Toplantısı